marques de territori

El Place Branding  és una eina que cada vegada està sent més utilitzada per potenciar ciutats o regions que es volen diferenciar de la resta a través de les seves singularitats i atraccions.

Creem o redefinim marques de territori per potenciar la seva identitat, valors i atributs amb l’objectiu de millorar el seu posicionament, dinamitzar l’economia, crear experiències turístiques de qualitat i augmentar la qualitat de vida dels seus habitants.

Mitjançant un procés metodològic integrarem tots els actors i generarem un full de ruta estratègic per generar sentit de pertinença entre la ciutadania i la percepció exterior desitjada.

Metodologia amb 4 fases

Fase 1: Recerca i diagnosi inicial

Recerca i anàlisis en profunditat del territori per tenir una visió completa de les seves singularitats. Definició dels actors principals per poder definir els valors tangibles i intangibles que permetin dotar la marca d'identitat i personalitat.

Fase 2: Procés participatiu

Amb una metodologia pròpia, s'iniciarà un procés participatiu mitjançant grups focals, entrevistes en profunditat i enquestes a la població que permetin donar pluralitat i aprofundiment en l'estudi.

Fase 3: Relat i construcció de la marca

Estudi de tots els resultats obtinguts per dissenyar la marca i les accions a seguir per dur-la a terme. Una vegada identificats les fortaleses, les característiques pròpies i com vol ser percebuda, es construirà el relat gràfic i verbal per al seu llançament i implantació.

Fase 4: Implementació de la marca

Campanya de llançament de la marca i creació d'experiències per donar-la a conèixer entre la ciutadania a través d'ambaixadors, campanyes de màrqueting i interacció amb tots els actors, entre altres accions.


HI DONEM 3TOMBS?

Parlem avui i comencem a trobar la solució ideal

DONANT 3 TOMBS